TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE

 
1. Rekisterinpitäjä
 
Nimi: Sky Beauty Oy / www.biovive.fi /shop.skybeauty.fi
Y-tunnus: 1925447-3
Postiosoite: Siltasaarenkatu 1, 00530 Helsinki
 
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö 
 
Nimi: Päivi Kröger-Kekkonen
Postiosoite: Siltasaarenkatu 1, 00530 Helsinki
Sähköposti: info@skybeauty.fi
 
3. Rekisterit
 
Sky Beauty Oy:n/ shop.skybeauty.fi:n asiakasrekisteri
 
4. Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitus
 
Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
    • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen,
    • asiakastapahtumien varmentaminen,
    • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen,
    • markkinointi,
    • analysointi ja tilastointi sekä
    • muut vastaavat käyttötarkoitukset.
 
Käsittelemme tietojasi myös lakisääteisten tai muiden vaatimusten, kuten kirjanpitolaissa määritettyjen tietojen säilyttämisvaatimusten, täyttämiseksi.
 
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
    • yhteystiedot, kuten nimi, y-tunnus, osoite, puhelinnumerot, sähköposti-osoitteet,
    • rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, salasana ja muu mahdollinen yksilöitävä tunnus,
    • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote-ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot,
    • mahdolliset luvat ja suostumukset sekä
    • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot
 
6. Säännönmukaiset tietolähteet
 
Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
 
    • asiakkaalta itseltään puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla
    • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.
 
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Emme myy tai vuokraa rekisteriemme tietoja kolmansille osapuolille. 
 
Tietoja luovutetaan säännöllisesti:
    • sähköpostimarkkinointikumppanillemme, jos asiakas on sallinut uutiskirjeemme,
 
Voimme luovuttaa vain välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:
 
    • kuljetusyhteistyökumppanillemme, jos valittu toimitustapa on kuljetus noutopisteeseen tai toimitus perille asti.
    • maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa.
    • viranomaisten käyttöön esim. väärinkäyttötilanteissa, josta informoimme asiakasta lain sallimissa puitteissa.
    • perintäyhtiölle, laskun erääntyessä ja siirtyessä perintään.
 
Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 
8. Rekisteröidyn oikeudet
 
Tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisena ja allekirjoitettuna kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, tai ne halutaan poistaa, rekisteröity vois esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle muutoksia koskevan pyynnön.
 
Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja
 
suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä asiakaspalveluun sähköpostitse tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.
 
9. Rekisterien suojauksen periaatteet
 
Manuaalinen aineisto
Manuaalista aineistoa ei ole.
Sähköisesti tallennetut tiedot
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vai ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsee käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.